4. Uluslararası Ege Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu Sözlü Bildirileri

NoSorumlu Yazar
(Corresponding Author)
Kurum (Affiliation)Başlık (Title)Sunum(Presentation)
1Dr. Öğr. Üyesi Ozan ATEŞİstanbul Gedik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, İstanbul, TürkiyeELECTRE, TOPSIS VE PROMETHEE Yöntemleri ile Sipariş Frekansı Optimizasyonu
(Order Frequency Optimization with ELECTRE, TOPSIS AND PROMETHEE Methods)
İzle
2Dr. Öğr. Üyesi Alper Turan ALANArtvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Artvin, TürkiyeAjan tabanlı bir mobil uygulama aracılığıyla popüler uygulamaların gizlilik ayarları yönetimini basitleştirme
(Simplifying privacy settings management of popular apps through an agent-based mobile app)
İzle
3Öğr. Gör. Dr. Gülleman ERDALKırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksekokulu, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, Giyim Üretim Teknolojisi Programı, Kırıkkale, TürkiyeResim Sanatının Duygusal İfade Alanı: Lekesel Soyutlamalar
(The Area of Emotional Expression of Painting Art: Stained Abstractions)
İzle
4Esra TEKİN*, Dr. Öğr. Üyesi Emine İNANAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, TürkiyeDepresif Belirtiler ile Çocukluk Çağı Travmaları İlişkisinde Affetmenin Rolü
(The Role of Forgiveness in the Relationship Between Depressive Symptoms and Childhood Traumas)
İzle
5Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan TEKİNİstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul, TürkiyeŞehirlere Can Veren, Cumhuriyet Tarihinin Dünyaca Ünlü Heykeltraşı Tankut Öktem
(Tankut Oktem, The World-Famous Sculptor of the History of the Republic Who Gave Life to Cities)
İzle
6Assist. Prof. Dr. Yelda FIRATCanakkale Onsekiz Mart University, Canakkale Vocational School of Technical Sciences, Department of Computer Technologies, Canakkale, TurkeyTürkçe Sözcüklerin Yapay Zeka Algoritmalarıyla Sınıflandırılmasında İlk Adım: İşaretleme
(First Step in Classifying Turkish Words with Artificial Intelligence Algorithms: Annotation)
İzle
7Sertaç DEMİREZEN*, Dr. Öğr. Üyesi Fatih USTAGebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye6063, 6061, 6005, 6082 Alüminyum Malzemeden İmal Edilmiş Menfez Yapılarında Mermi Çarpması Sonucunda Oluşan Etkiler
(The Effects of Bullet Shape on the Ballistic Performances of 6063, 6061, 6005, 6082 Aluminum Alloy Louversi)
İzle
8Dr. Öğr. Üyesi Melike YALÇIN*, Prof. Dr. Vedat IŞIKHANAfyon Kocatepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü, Afyonkarahisar, TürkiyeKadın Yoksulluğu Alanındaki Kurumsal Hizmetlere Yönelik Güçlendirme Temelli Bir Model Önerisi
(An Empowerment-Based Model Proposal for Institutional Services in the Field of Women’s Poverty)
İzle
9Selver YİĞİT, Mehmet Fatih KAYTANCI, Mehmet ERDOKUR, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Burak AĞIRKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, TürkiyeKırmızı Et Üreticileri Birliğinin Üyeler Açısından Değerlendirilmesi: Kahramanmaraş İli Örneği
(Evaluating the Red Meat Producers Union from the Members’ Perspective: The Case of Kahramanmaraş Province)
İzle
10Doç. Dr. Gonca SUBAŞIAnadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi ABD, Eskişehir, TürkiyeAkademik Yazma Derslerinde Akran Geri Bildirim Eğitiminin Yeri Var Mı?
(Is There a Place for Peer Feedback Training in Academic Writing Classes?)
İzle
11Öğr. Gör. Dr. Duygu AKBAŞ UYSALİzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı, İzmir, TürkiyeKronik Böbrek Hastalığı Tedavi Seçenekleri Ve Hemşirelik Bakımı: Periton Diyalizi, Hemodiyaliz
(Chronic Kidney Disease Treatment Options and Nursing Care: Peritoneal Dialysis, Hemodialysis)
İzle
12Öğr. Gör. Dr. Duygu AKBAŞ UYSALİzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı, İzmir, TürkiyeEvde Diyaliz Tedavisi
(Dialysis Treatment at Home)
İzle
13Dr. Öğr. Üyesi Emin MERCANBayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt, TürkiyeSüt Tozlarının Toz Akış Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
(Methods Used in The Determination of Powder Flow Properties of Milk Powders)
İzle
14Dr. Öğr. Üyesi Kebir Emre SARAÇOĞLU*, Dr. Öğr. Üyesi Fevziye Ayça SARAÇOĞLUİstanbul Kültür Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, TürkiyeÇanakkale İlindeki Yağışların Uzamsal-Zamansal Değişkenliğinin CHIRPS Veri Seti Kullanılarak Değerlendirilmesi
(Evaluation of Spatio-temporal Variability of Precipitation in Çanakkale Using the CHIRPS Dataset)
İzle
15Songül KOCAMAN*, Rabia GÖÇMENSelçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Konya, TürkiyeNar Çekirdeği Yağı Ve Hayvan Beslemede Kullanımı (Pomegranate Seed Oil and Its Use in Animal Nutrition)İzle
16Pınar ÖZTÜRK-ATLI*, Dr. Öğr. Üyesi Begüm ÖZDEMIR-DEMIRCIKadir Has Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul/TürkiyeAçıklama Kalitesi ve Sosyal İpuçlarının Çocukların Seçici Güveni Üzerindeki Rolü
(The Role of Explanation Quality and Social Ques on Selective Trust)
İzle
17Dr. Öğr. Üyesi Osman Tayfun BİŞKİNBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Burdur, TürkiyeÖğrenme Aktarımı Yöntemi ile Psikolojik Bozuklukların MR Görüntüleri Üzerinden Sınıflandırılması
(Classification of Psychiatric Disorders From MR Images Using Transfer Learning Method)
İzle
18Melike BEYAZLI*, Sümeyye ALP, Görkem Burak TAŞKIN, Zeynep IŞIK, Oğuz MISIRBursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği, Bursa, TürkiyeDört Tekerlekli Yük Taşıma Özelliğine Sahip Otonom Mobil Robotun Geliştirilmesi
(Development of Autonomous Mobile Robot with Four-Wheeled Payload Carrying Capability)
İzle
19Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KILIÇGazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Ankara, TürkiyeBiyofilm Kontrolünde Postbiyotiklerin Kullanımı
(The Use of Postbiotics for Biofilm Control)
İzle
20Assoc. Prof. Dr. Aylin ÖZODABAŞBilecik Şeyh Edebali University, Department of Civil Engineering, Bilecik, Türkiyeİnşaat Sektöründeki Sorunlar ve Alternatif Çözüm Yolları
(Problems in the Construction Industry and Alternative Solutions)
İzle
21Dr. Öğr. Üyesi Nasır Çoruh*, Fatih AcarKocaeli Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Elektrik – Elektroniği Bölümü, Kocaeli, TürkiyeHava Araçlarında Eş Potansiyel Bağlantı Noktalarının Lazer ile İşlenmesi
(Laser Processing of Equipotential Bonding Points on Air Vehiclesa)
İzle
22Fatma Kader SUBAŞI*, Doç. Dr. Hare KILIÇASLANKaradeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Trabzon, TürkiyeSuyun Yerin Ruhuna Yansıması: Termal Yapılar
(Reflection of Water on the Spirit of the Place: Thermal Buildings)
İzle
23Dr. Öğr. Üyesi Yunus Onur YILDIZSinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sinop, TürkiyeŞekil Değiştirme Hızının Ti Metal Köpüklerin Mekanik Özelliklerine Olan Etkisi
(The Effects of Strain Rates on Mechanical Properties of Ti Metal Foam)
İzle
24Dilara KAZANCI, Dr. Öğr. Üyesi Özge RENCÜZOĞULLARI*İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, TürkiyeGemistabine Dirençli Pankreas Kanseri Hücre Geliştirilmesi ve Üç Boyutlu Hücre Formlarında İncelenmesi
(Development of Gemcitabine-Resistant Pancreatic Cancer Cells and Examination in Three-Dimensional Cell Forms)
İzle
25Dr. Öğr. Üyesi Okan DEMİRKonya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği, Konya, TürkiyeTermoplastik Keçelerin Transvers Fiber Demeti Çekme Dayanımına Etkisi
(The Effect of Thermoplastic Veils on the Transverse Fiber Bundle Tensile Strength)
İzle
26Assoc. Prof. Dr. Gamze SAVACIUniversity of Kastamonu, Faculty of Forestry, Department of Forest Engineering, Kastamonu, TürkiyeSome Properties of Soils Under Different Land Use Types Around Efteni Lake in Düzce Province
(Düzce İli Efteni Gölü Çevresindeki Farklı Arazi Kullanım Şekilleri Altındaki Toprakların Bazı Özellikleri)
İzle
27Alihan CAMBAZ*, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Enes SALMANTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Ankara, TürkiyeKompozit Yapı Onarımının Kabuk Yöntemiyle Modellenmesi ve Analizi
(Modeling and Analysis of Composite Structure Repair Using Shell Method)
İzle
28Gizem DAL, Doç. Dr. Nurşen ÇÖRDÜK*, Esra KOÇ, Ebru CAMBAZÇanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Sciences and Arts, Department of Biology, Çanakkale, TürkiyeCymoxanil Etken Maddesinin Allium cepa L. Kök Meristem Hücreleri Üzerine Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi
(Determination of Genotoxic Effects of Cymoxanil on Allium cepa L. Root Meristem Cells)
İzle
29Esra KOÇ, Doç. Dr. Nurşen ÇÖRDÜK*, Gizem DAL, Ebru CAMBAZÇanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Sciences and Arts, Department of Biology, Çanakkale, TürkiyePenthiopyradın Allium cepa L. Kök Meristem Hücreleri Üzerine Genotoksik Etkilerinin Araştırılması
(Investigation of Genotoxic Effects of Penthiopyrad on Allium cepa L. Root Meristem Cells)
İzle
30Dr. Ahmet ERDOĞANİnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Malatya, TürkiyeReaktör Akışlarında Ölü Hacimlerin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile İncelenmesi
(Investigation of Dead Volumes in Reactor Flows by Computational Fluid Dynamics)
İzle
31Doç. Dr. Tanzer ERYILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN*Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Yozgat, TürkiyeAspir Yağından Biyodizel Üretiminde Tek Ve İki Aşamalı Üretim Sürecinin Yakıt Özelliklerine Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Comparative Investigation of the Effect of Single and Two Stage Production Processes On Fuel Properties in Biodiesel Production from Safflower Oil)İzle
32Öğr. Gör. Dr. Aysun SAĞLAM*, Dr. Öğr. Üyesi Cansu AKGÜLİstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, İstanbul, TürkiyeGıdada Yeni Trend: Yapay Et
(New Food Trend: Artificial Meat)
İzle
33Dr. Öğr. Üyesi Cansu AKGÜL*, Öğr. Gör. Dr. Aysun SAĞLAMİstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu BİL Meslek Yüksek Okulu, Gıda İşleme Bölümü, İstanbul, TürkiyeTıbbi Aromatik Bitkilerin Gıdalarda Fonksiyonel Bileşen Olarak Kullanımı
(Use of Medicinal Aromatic Plants as Functional Component in Foods)
İzle
34Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YILDIRIMYozgat Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Bölümü, Yozgat, TürkiyeTüm İndeks Modülasyonlu Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama için Diferansiyel Evrim Algoritması Temelli Altblok Set Tasarımı
(Differential Evolution Algorithm-Based Subblock Set Design for Orthogonal Frequency Division Multiplexing with All Index Modulation)
İzle
* Sorumlu yazar
/Corresponding author
en_USEnglish